Geek

What’s a Geek April Fool’s Day 2015 Official Press Release

Before this day ends, we at What’s a Geek would like to issue our official statement regarding the articles we have posted today (April 1, 2015) we cannot stress enough that these are merely parodies and are not in any way ‘real’ news.

In the spirit of fair play, we apologize for any offense or geek wrath that we might have incurred over the course of today. Sports lang po.

Moving forward all #YHBT / April’s Fools Day 2015 posts have been marked as such to avoid confusion.

Thanks for playing; till next April’s Fools.

21721_903270933069031_7781788667486601317_n

TAGALOG:

Bago matapos ang araw na ito, kami sa What’s a Geek ay nais ipagbigay alam tungkol sa mga materyales na nailahala namin ngayon (Abril 1, 2015). Kailangan po naming ulit-ulitin na ang mga nailathala ay pawang “biro” lamang at hindi totong balita.

Kami po ay muling humihingi ng kapatawaran kung kayo ay aming naasar o nagalit kayo sa aming mga materyales. Sports lang po.

Ang mga materyal na nailathala ngayong araw ay mamarkhan namin ng #YHBT/ April Fool’s Day upang maiwasang malito ang mga tao.

Maraming salamat po sa paglalaro at hanggang sa susunod na April’s Fools.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.